SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Radvanský Betlehem

 21.11.2023

Názov projektu: „Radvanský betlehem“ Výzva: Výzva Poslanca PSK Názov žiadateľa: Obec Radvaň nad Laborcom Termín realizácie akcie : 15.2.2023-15.11.2023 Miesto realizácie akcie/projektu: Radvaň nad Laborcom Schválená výška dotácie: 5 000,00 € Na základe zmluvy č. 1010/2023/OPR o poskytnutí dotácie uzavretej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe VZN PSK č. 78/2019 v znení VZN PSK č. 85/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK obec Radvaň nad Laborcom zrealizovala projekt s názvom „ Radvanský betlehem“. Projekt bol zrealizovaný do 15. novembra 2023. V rámci projektu sme dali vyrobiť drevený prístrešok „Betlehem“ a betlehemské postavy v životnej veľkosti. Betlehem aj postavy sú vyrobené z dreva a podľa našej predstavy. Hlavným prínosom projektu je, že každoročne vo vianočnom období pri novom „Radvanskom betleheme“ si budeme pripomínať tradície a zvyky našich predkov. Budú prezentované koledy a vianočné rusínske príbehy, aby sme aj takýmto spôsobom nechávali vzácny odkaz našej mladej generácií.