SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 112)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
reg. č. 28807/2023-M_ODPD Dotácia na podporu humanitárnej pomoci Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15 000 €
231365 08U03 Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Radvaň nad Laborcom Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Environmentálny fond
56 196 €
2023/392 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
4 000 €
2023/14 Grantový účet Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0 €
Dodatok č. 12 zmena Odb.: Obec
Dod.: Ecoled Solutions a.s.
0 €
9/2023 udržiavanie a zveľaďovanie prenajatého pozemku Odb.: Združenie občanov, rodákov a sympatizantov Radvane
Dod.: Obec Radvaň nad Laborcom
0 €
ZLP-VT-2023-0193 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Dodatok č. 4 Zapracovanie relevantných legislatívnych zmien a aktualizácia Popisu systému triedeného zberu v obci Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0 €
JO03022023 Vyhotovenie žiadosti - Výzva č. 1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chrán. budovd Odb.: Obec
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1 800 €
1/2023 Vodozádržné opatrenia v obci Radvaň nad Laborcom Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
78 441.76 €
OPKZP-PO2-SC211-202-62/102 Vodozádržné opatrenia v obci Radvaň nad Laborcom Odb.: Obec
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
79 676.94 €
2/1/2023 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0 €
ŠOP SR-Z/304/2022 Prekládka hniezda bociana bieleho Odb.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dod.: Obec
0 €
1/11/2022 Audit účtovnej závierky Odb.: Obec
Dod.: Ing. Anna Mamajová A U D E P
1 560 €
Dohoda 22/39/054/299 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
NZ Prenájom nebytových priestorov Odb.: LaDentist s.r.o.
Dod.: Obec
293.28 €
22-120-00560 Dotácia XXII. Radvanské slávností Odb.: Obec
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
3 000 €
DZ 2/2022 Podporova rozvoja obce Odb.: Obec
Dod.: „Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť HORB“ Radvaň nad Laborcom
500 €
1/8/2022 Magnetky obce Radvaň nad Laborcom Odb.: Obec
Dod.: Matúš Kimák
200 €
DZ 1/2022 Peňažný dar na rozvoj obce Odb.: Obec
Dod.: GFR, s. r. o.
1 000 €
Generované portálom Uradne.sk