Kalendár zvozu odpadu

Voľby do samosprávy obce 2022

Referendum 2023

oznámenie hlasovací lístok referendum 2023
adresa pre doručenie hlasovacieho lístka
(47.88 kb)
(340.64 kb)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Radvaň nad Laborcom
Obec Radvaň nad Laborcom uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Radvaň nad Laborcom.
(36.02 kb)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov do OZ Radvaň nad Laborcom
Obec Radvaň nad Laborcom uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Radvani nad La
(39.6 kb)
(308.61 kb)
Kontaktné údaje
emailová adresa
(386.35 kb)
voľby samospráva obce 2022
informácia o práve voliť a byť volený
(137.19 kb)

Voľby do samosprávnych krajov 2022

voľby samosprávne kraje 2022
informácia o práve voliť a byť volený
(136.86 kb)

Voľby do samosprávy obcí 2018

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Úradné hodiny

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Úradné hodiny Matričného úradu

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár