SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti, za psa do 31.01.2024

 12.01.2024

Oznam

Pripomíname občanom povinnosť podať na obecný úrad daňové priznanie z nehnuteľnosti do 31.1.2024 pri zmene, predaji alebo kúpe nehnuteľnosti a tiež podať zmenové daňové priznanie za psa pri akéjkoľvek zmene.

Vznik daňovej povinnosti
Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

tlačivá nájdete na tomto linku:

https://dobretlaciva.sk/tlaciva/?obec=15&p=fyzicke_tlaciva&kat=1


    Zoznam aktualít: