SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Humanitárna pomoc následkom zemetrasenia

 31.10.2023

Vážení občania

 

V súvislosti s pomocou zmiernenia následkov zemetrasenia  Vás informujeme o možnosti poskytnutia dotácie na podporu humanitárnej pomoci pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dotáciu na podporu dôsledkom zemetrasenia môže žiadať každý občan,  bez ohľadu na to či je v hmotnej núdzi alebo nie.

  • Originály žiadostí a vyhlásení je potrebné doložiť na ÚPSVaR  pracovisko Medzilaborce,  ktorý následne  vykoná terénne šetrenie.

 

  • Dotácia sa poskytne iba na škody spôsobené na dome alebo byte, nie v exteriéri (napr. garáž, plot, záhrada, letná kuchynka).

 

Dotáciu nebude možné  poskytnúť ak

  • má žiadateľ dlhy voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, Daňovému úradu, colnému úradu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iný záväzok voči štátnemu rozpočtu,
  • je v domácnosti žiadateľa vykonávaná exekúcia,
  • žiadateľ nezúčtoval v predchádzajúcom období poskytnutú dotáciu.  

 

V prípade akýchkoľvek otázok Vám na obecnom úrade poskytneme  informácie   a taktiež  súčinnosť pri vypĺňaní žiadosti o humanitárnu pomoc.

 


Zoznam aktualít: