Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie terénnej sociálnej práce Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19 Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
12232.00 €
Úprava priestranstva pred Zdr. strediskom a Poštou Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Rekonštrukcia sobášnej miestnosti Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: J.J.S. groups s.r.o
10455.00 €
Výstavba oplotenia Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: J.J.S. groups s.r.o
3965.00 €
Elektroinštalácia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: BSV STAV s.r.o
1501.55 €
Úprava priestranstva pred Zdr. strediskom a Poštou Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Pavel Kuľus
5315.05 €
Účet pre príjem a čerpanie dotácií Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0.00 €
Vykonávanie stavebných prác na stavbe "Rekonštrukcia obecnej budovy -klub mladých, klub dôchodcov Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: KAAPPAX, s.r.o
41935.40 €
Kamerový systém v obci Radvaň nad Laborcom Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
8660.68 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZ Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
3000.00 €
Organizácia kultúrneho podujatia XXI. Radvanské slávnosti Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
5000.00 €
Poskytovanie dôveryhodne služby vydávania cestifikátov Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
7000.00 €
Prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Milan Groško - MGP
50.00 €
Dotácia na prevenciu kriminality Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0.00 €
Verejné priestranstvo s odstavným státím v obci Radvaň nad Laborcom Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Rastislav Mucha RAMSTAV
20385.41 €
Predlženie splatnosti Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0.00 €
Ochrana majetku a osôb počas konania XXI. Radvanských slávností Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: L.K.SECURITY GROUP, s. r. o
312.00 €
Usporiadanie kultúrnych podujatí Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1300.00 €
Odkúpenie pozemku p. č. 314 Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Mária Čornaničová, Mikuláš Čornanič
961.50 €
Realizácie produkcie hudobnej skupiny Heľenine oči Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: HELENSON s.r.o
2800.00 €
ZŠ s MŠ Radvaň n/L - rekonštrukcia kotolne Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Rastislav Mucha RAMSTAV
83435.50 €
Vykonávanie činnosti - technik PO Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: B§B PZS s.r.o
45.00 €
Hasičská zbrojnica v obci Radvaň nad Laborcom Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: KAAPPAX, s.r.o
31145.11 €
Prezentácia na webovej stránke Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Databanka firiem
0.00 €
Ukončenie platnosti zmluvy Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0.00 €
Ochrana osobných údajov /GDPR/ Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: PP PROTECT s.r.o
25.00 €
Zmeny v počte vyvážaných nádob Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: FURA s.r.o
0.00 €
Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Pomoc psíkom na východno Slovensku, OZ
30.00 €
Vybudovanie detského ihriska v obci Radvań nad Laborcom Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: DETSKÉ IHRISKA,s.r.o
10000.00 €
Vybudovanie detského ihriska Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
10000.00 €
Radvaň nad Laborcom - výstavba hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
29800.00 €
Zmena čísla bankového účtu a zmena systému financovania Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Rekonštrukcia obecnej budovy p.č. KN 425 na Multifunkčné centrum Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: DUTO MONT, s.r.o
30000.23 €
Predlženie splatnosti Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru na prefinancovanie projektu "Revitalizácia centra obce Radvaň nad Laborcom" Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
93257.60 €
Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0.00 €
Dodanie a montáž 4-rad. prestrešenej tribúny Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: PESMENPOL spol. s.r.o
26670.00 €
Odkúpenie pozemku p. č. 839/4 Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Helena Šuľová
321.50 €
Odkúpenie pozemku p. č. 839/4 Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ing. Dušan Smolej
321.50 €
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Diemil, spol., s.r.o
Dod.: Obec
0.00 €
Revitalizácia centra obce - SO - 1 spevnená plocha Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
93257.60 €
Dotácia na zabezpečenie MTV DHZO Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
3000.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Finančný príspevok na zakúpenie prístroja - CT Odb.: Nemocnica Snina,s.r.o
Dod.: Obec
547.00 €
Strecha objektu - Radvaň nad Laborcom č. 41 Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: H&TESÁRSTVO s.r.o
18514.89 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
10000.00 €
Žiadosť o NFP - Kvalita životného prostredia Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: ProWire s.r.o
1500.00 €

2019

  2018

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   1 2

   Úradné hodiny

   Úradné hodiny OcÚ

   Pondelok: 07:30 - 16:00
   Utorok: 07:30 - 16:00
   Streda: 07:30 - 16:00
   Štvrtok: 07:30 - 16:00
   Piatok: 07:30 - 13:30

   Úradné hodiny Matričného úradu

   Pondelok: 07:30 - 16:00
   Utorok: nestránkový deň
   Streda: 07:30 - 16:00
   Štvrtok: 07:30 - 16:00
   Piatok: 07:30 - 13:30

   Fotogaléria

   Kalendár