Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Ochrana osobných údajov /GDPR/ Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: PP PROTECT s.r.o
25.00 €
Zmeny v počte vyvážaných nádob Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: FURA s.r.o
0.00 €
Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Pomoc psíkom na východno Slovensku, OZ
30.00 €
Vybudovanie detského ihriska v obci Radvań nad Laborcom Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: DETSKÉ IHRISKA,s.r.o
10000.00 €
Vybudovanie detského ihriska Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
10000.00 €
Radvaň nad Laborcom - výstavba hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
29800.00 €
Zmena čísla bankového účtu a zmena systému financovania Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Rekonštrukcia obecnej budovy p.č. KN 425 na Multifunkčné centrum Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: DUTO MONT, s.r.o
30000.23 €
Predlženie splatnosti Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru na prefinancovanie projektu "Revitalizácia centra obce Radvaň nad Laborcom" Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
93257.60 €
Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0.00 €
Dodanie a montáž 4-rad. prestrešenej tribúny Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: PESMENPOL spol. s.r.o
26670.00 €
Odkúpenie pozemku p. č. 839/4 Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Helena Šuľová
321.50 €
Odkúpenie pozemku p. č. 839/4 Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ing. Dušan Smolej
321.50 €
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Diemil, spol., s.r.o
Dod.: Obec
0.00 €
Revitalizácia centra obce - SO - 1 spevnená plocha Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
93257.60 €
Dotácia na zabezpečenie MTV DHZO Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
3000.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Finančný príspevok na zakúpenie prístroja - CT Odb.: Nemocnica Snina,s.r.o
Dod.: Obec
547.00 €
Strecha objektu - Radvaň nad Laborcom č. 41 Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: H&TESÁRSTVO s.r.o
18514.89 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
10000.00 €
Žiadosť o NFP - Kvalita životného prostredia Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: ProWire s.r.o
1500.00 €

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1 2

Úradné hodiny

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Úradné hodiny Matričného úradu

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár