Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 57)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
C180/2021 Odber, preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu Kat. č. 18 01 03 Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: FECUPRAL, spol. s.r.o
2051404305 Obecná knižica Radvaň nad Lbaorcom Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Fond na podporu umenia
2000 €
2020 Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ing. Anna Mamajová A U D E P
700 €
2228/VSD/2020 Výpožička podperných bodov elektrického vedenia Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
3/11/2020 Tablety pre asistentov Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
USVRK-OIP-2020/001138-347 Poskytnutie terénnej sociálnej práce Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
20201282034 Kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19 Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
12232 €
113/POD-705/20 Úprava priestranstva pred Zdr. strediskom a Poštou Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000 €
2/8/2020 Rekonštrukcia sobášnej miestnosti Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: J.J.S. groups s.r.o
10455 €
1/8/2020 Výstavba oplotenia Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: J.J.S. groups s.r.o
3965 €
6/8/2020 Elektroinštalácia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: BSV STAV s.r.o
1501.55 €
3/2020 Úprava priestranstva pred Zdr. strediskom a Poštou Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Pavel Kuľus
5315.05 €
4/5//2020 Účet pre príjem a čerpanie dotácií Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Prima banka SLovensko, a.s.
0 €
1/2020 Vykonávanie stavebných prác na stavbe "Rekonštrukcia obecnej budovy -klub mladých, klub dôchodcov Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: KAAPPAX, s.r.o
41935.4 €
3/4/2020 Kamerový systém v obci Radvaň nad Laborcom Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
8660.68 €
2/3/2020 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0 €
1/3/2020 Zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZ Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
3000 €
1149/2019 Organizácia kultúrneho podujatia XXI. Radvanské slávnosti Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
5000 €
20196007 Poskytovanie dôveryhodne služby vydávania cestifikátov Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Disig, a.s.
0 €
271/2019/OO Kamerový systém Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
7000 €

2019

  2018

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   1 2

   Úradné hodiny

   Úradné hodiny OcÚ

   Pondelok: 07:30 - 16:00
   Utorok: 07:30 - 16:00
   Streda: 07:30 - 16:00
   Štvrtok: 07:30 - 16:00
   Piatok: 07:30 - 13:30

   Úradné hodiny Matričného úradu

   Pondelok: 07:30 - 16:00
   Utorok: nestránkový deň
   Streda: 07:30 - 16:00
   Štvrtok: 07:30 - 16:00
   Piatok: 07:30 - 13:30

   Fotogaléria

   Kalendár