Kalendár zvozu odpadu

OTVORENIE ZŠ s MŠ M. SOPIRU v RADVANI NAD LABORCOM OD 1.3.2021

Obec Radvaň nad Laborcom ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ M. Sopiru Radvaň nad Laborcom s účinnosťou od 1. marca 2021 v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a epidemiologickou situáciou v našej obci obnovuje prevádzku školského zariadenia nasledovne:

- školské vyučovanie na prvom stupni,

- školské vyučovanie na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

- prevádzku školského klubu,

- prevádzku zariadenia školského stravovania

Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle ZŠ s MŠ M. Sopiru: https://radvanzs.edupage.org//

Obnovenie vyučovania k 1.6.2020 - Hudobný odbor, iba niektoré pracoviská  školy - Ars Akademy

PRAVIDLÁ PRE OKRES MEDZILABORCE NA NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ
            !!!   T E S T U J E M E   !!!
Medzilaborce v týždni od 1. do 7. marca 2021 ostáva bordový okres. To znamená, že aj tento víkend bude otvorené Mobilné odberové miesto v Radvani nad Laborcom v sobotu t.j. 27.2.2021
v čase od 8.00 - 18.00 hod., aby ste mali možnosť sa otestovať a obdŕžať potvrdenie o vykonaní testu.
Testovanie je bez harmonogramu a registrácie:

Oznam Obecného úradu Radvaň nad Laborcom
V zmysle UZNSENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.804 zo 16.12.2020 a ďalších súvisiacich opatrení, bude Obecný úrad Radvaň nad Laborcom od 21.12.2020 až do odvolania zatvorený. 
Stránky budú vybavené:
telefonicky na č. 0907 979685, 
alebo elektronickou formou: starosta@obecradvan.sk  
Matričný úrad: matrikaradvan@gmail.com, tel. kontakt: 0907 963085

Úradné hodiny

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Úradné hodiny Matričného úradu

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár