Kalendár zvozu odpadu

O  Z  N  A  M 

Z dôvodu prijatia adekvátnych ochranných opatrení voči šíreniu nákazy COVID-19 Vám týmto oznamujeme, že od 08.03.2021 obmedzený režim fungovania Obecného úradu Radvaň nad Laborcom  sa sprísňuje. Osobné návštevy úradu sú povolené výlučne po predchádzajúcej telefonickej konzultácii a so súhlasom toho zamestnanca úradu, kto má predmetnú agendu v náplni práce. 

Zamestnanci budú s klientmi vybavovať iba súrne a odôvodnené záležitosti.

Prosíme občanov, aby na vybavenie bežnej agendy využívali  emailovú komunikáciu:  starosta@obecradvan.sk, alebo telefonický kontakt 057 7394102 , mob. 090797685.

Prosíme, každého aby dôsledne zvážil, či je nutné, aby navštívil   obecný úrad osobne.

O vývine ďalších udalostí Vás budeme informovať. 

Za pochopenie ďakujeme. 

          

                                                                                           Jana Svičinová

                                                                                            starostka obce                                                                      

Od pondelka 08.03.2021 okres Medzilaborce sa nachádza v červenej farbe.

Pravidlá pre červený okres:

• materské školy, prvý stupeň na základných školách a končiace ročníky stredných škôl môžu byť otvorené – podmienkou je negatívny test jedného z rodičov, pri najstarších študentoch a žiakov absolvovanie testu

• na cestu do práce je potrebný negatívny test nie starší ako štrnásť dní

• pohyb medzi okresmi je povolený s testom nie starším ako sedem dní.

Vážení  občania, ktorí sa chcete alebo potrebujete otestovať na COVID-19, mate možnosť urobiť tak aj počas tohto víkendu, t.j. 06.03.2021/sobota/. Znova otvoríme Mobilné odberové miesto v rovnakom čase ako doteraz, t.j. od 8.00 hod. - 18.00 hod.. Som rada, že aj takto Vám pomáhame a zľahčujeme situáciu pravidelného testovania.

OTVORENIE ZŠ s MŠ M. SOPIRU v RADVANI NAD LABORCOM OD 1.3.2021

Obec Radvaň nad Laborcom ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ M. Sopiru Radvaň nad Laborcom s účinnosťou od 1. marca 2021 v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a epidemiologickou situáciou v našej obci obnovuje prevádzku školského zariadenia nasledovne:

- školské vyučovanie na prvom stupni,

- školské vyučovanie na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

- prevádzku školského klubu,

- prevádzku zariadenia školského stravovania

Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle ZŠ s MŠ M. Sopiru: https://radvanzs.edupage.org//

Obnovenie vyučovania k 1.6.2020 - Hudobný odbor, iba niektoré pracoviská  školy - Ars Akademy

            

Oznam Obecného úradu Radvaň nad Laborcom
V zmysle UZNSENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.804 zo 16.12.2020 a ďalších súvisiacich opatrení, bude Obecný úrad Radvaň nad Laborcom od 21.12.2020 až do odvolania zatvorený. 
Stránky budú vybavené:
telefonicky na č. 0907 979685, 
alebo elektronickou formou: starosta@obecradvan.sk  
Matričný úrad: matrikaradvan@gmail.com, tel. kontakt: 0907 963085

Zachránme spolu životy!

 21.01.2021

Úradné hodiny

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Úradné hodiny Matričného úradu

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár