Kalendár zvozu odpadu

                          T E S T O V A N I E  !!!     

 Občanom Radvane nad Laborcom a susedných obcí aj tento víkend poskytneme možnosť otestovať sa antigénovými testami na COVID-19 na mobilnom odberovom mieste priamo v našej obci.

???? Testovanie sa uskutoční v SOBOTU 17. apríla 2021 na obvyklom mieste: v obecnej budove vedľa pošty, v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod. s prestávkou od 12:00 do 13:00 hod.

V piatok 16.4.2021 v čase od 8.00 hod - 10.00 hod. bude mobilné odberové miesto k dispozícií žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ s MŠ M. Sopiru pre vykonanie kloktacích testov. 

Ďakujeme že ste zodpovední.

Zostaňte doma.

Chráňte sa.

!!!  OZNAM O OTVORENÍ  ŠKOLY  !!!

Obec Radvaň nad Laborcom ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Michala Sopiru  na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/11929:1-A1810 zo dňa 08.04.2021 s účinnosťou od 12.apríla 2021 obnovuje :

  1. školské vyučovanie v materskej škole pre všetky deti,
  2. školské vyučovanie v základnej škole na prvom stupni pre všetky deti,
  3. školské vyučovanie v základnej škole na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu
  4. prevádzku školského klubu detí,
  5. prevádzku školského stravovania pre deti a žiakov uvedených v bodoch 1-3

Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle ZŠ s MŠ M. Sopiru: https://radvanzs.edupage.org//

Rozhodnutie ministra z 080421 účinné od 120421.pdf(172.3 kB)Rozhodnutie ministra

_______________________________________________________________________________________________________

O  Z  N  A  M 

Z dôvodu prijatia adekvátnych ochranných opatrení voči šíreniu nákazy COVID-19 Vám týmto oznamujeme, že od 08.03.2021 obmedzený režim fungovania Obecného úradu Radvaň nad Laborcom  sa sprísňuje. Osobné návštevy úradu sú povolené výlučne po predchádzajúcej telefonickej konzultácii a so súhlasom toho zamestnanca úradu, kto má predmetnú agendu v náplni práce. 

Zamestnanci budú s klientmi vybavovať iba súrne a odôvodnené záležitosti.

Prosíme občanov, aby na vybavenie bežnej agendy využívali  emailovú komunikáciu:  starosta@obecradvan.sk, alebo telefonický kontakt 057 7394102 , mob. 090797685.

Prosíme, každého aby dôsledne zvážil, či je nutné, aby navštívil   obecný úrad osobne.

O vývine ďalších udalostí Vás budeme informovať. 

Za pochopenie ďakujeme. 

__________________________________________________________________________________________________________

                                                                                           

                        

Kamerový systém

 18.12.2020

1 2

Úradné hodiny

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Úradné hodiny Matričného úradu

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár