Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Organizácia školy do konca šk. roku 2019/2020
Na základe rozhodnutia MŠ SR o možnosti otvorenia školy na mesiac jún sme zisťovali
možnosti personálneho zabezpečenia prevádzky našej školy.
Záujem o ZŠ: 26 % žiakov
Záujem o MŠ: 27,8 % žiakov
Z toho žiaci, ktorých rodičia pracujú: 6 %
Do rizikovej skupiny patrí : 13 pedagogických zamestnancov a 5 nepedagogickí zamestnanci
z celkového počtu 20 zamestnancov školy.
Na základe zistených, vyššie uvedených skutočností a po prerokovaní pedagogickou radou
konanou dňa 22.05.2020, sa zriaďovateľ školy Obec Radvaň nad Laborcom, spolu
s vedením ZŠ s MŠ Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom rozhodli, že v mesiaci jún bude
vzdelávanie na našej škole pokračovať dištančnou formou, to znamená ako doteraz.
V Radvani nad Laborcom, dňa 25.05.2020                                  Jana Svičinová
                                                                                                               starostka obce

   

                                                                                  

Výsledky volieb do NR SR

 03.03.2020

Úradné hodiny

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Úradné hodiny Matričného úradu

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár